Edició científica

Hola! Gràcies per visitar Terranova Scientific, el meu petit projecte autònom que he anat desenvolupant en els darrers anys. Sóc un nadiu de parla anglesa resident a Barcelona i he sigut investigador durant molts anys. He editat centenars de manuscrits acadèmics publicats a les principals revistes. Quan llegeixo el document d’un client, el llegeixo amb cura i amb un autèntic interès acadèmic. El considero com jo en fos un coautor. El més important per a mi com a editor i corrector científic és la claredat i la precisió en el llenguatge. Per obtenir més informació sobre el meu recorregut i els meus serveis d’edició acadèmica, seguiu l’enllaç següent.

Vés a Edició científica