Grant George Buffett, 2022
Edició científica

Hola! Gràcies per visitar Terranova Scientific, el meu petit projecte autònom que he anat desenvolupant en els darrers anys. Sóc un nadiu de parla anglesa resident a Barcelona i he sigut investigador durant molts anys. He editat centenars de manuscrits acadèmics publicats a les principals revistes. Quan llegeixo el document d’un client, el llegeixo amb cura i amb un autèntic interès acadèmic. El considero com jo en fos un coautor. El més important per a mi com a editor i corrector científic és la claredat i la precisió en el llenguatge. Per obtenir més informació sobre el meu recorregut i els meus serveis d’edició acadèmica, seguiu l’enllaç següent.

Vés a Edició científica